print logo

Układy Centralnego Smarowania Sp. z o.o.

ul. Jeżynowa 29
62-080 Sady 
e-mail: [email protected]

Tel.: +48 61 814 83 45
Mobile / Kom.: +48 517 430 425

 
 

 
Firma UCS Sp z.o.o jest polskim oddziałem firmy DROPSA Spa światowego lidera w produkcji układów centralnego smarowania.
Produkty DropsA to tworzone od ponad 60 lat wysokiej jakości elementy systemów smarowania.
Pracownicy naszej firmy z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie układów centralnego smarowania są w stanie zaproponować Państwu optymalne rozwiązania spełniające oczekiwania techniczno-budżetowe.

W ofercie naszej firmy znajdą Państwo komponenty jak i kompletne rozwiązania systemów smarowania dla przemysłu i pojazdów.  Modułowość naszych rozwiązań pozwala tworzyć projekty w każdym typie systemu, wśród których możemy wyróżnić: systemy jednoliniowe, progresywne , dwuliniowe, wieloliniowe oraz natryskowe. 

Dodatkowo możemy zaproponować Państwu nasze zamienniki poszczególnych elementów produkowanych przez inne firmy które nie spełniają stawianych oczekiwań. W skrajnych przypadkach jesteśmy w stanie rozpoznać niezidentyfikowany element układu smarowania i zaproponować swój odpowiednik. 

Do skompletowanych przez nas systemów proponujemy także montaż, uruchomienie i szkolenie personelu z zakresu prawidłowej obsługi. 

Uzupełnieniem oferty hanlowej są przeprowadzane przez naszych pracowników audyty układów centralnego smarowania wraz z
weryfikacją ich stanu i propozycją naprawy lub modyfikacji istniejących rozwiązań.  

Realizujemy dostawy części i projekty dla każdej gałęzi przemysłu. Rozwiązujemy problemy dla klientów z branży motoryzacyjnej, maszynowej, chemicznej, stalowej, wydobywczej, cementowej, wapienniczej, energetycznej, papierniczej, spożywczej, przetwórstwa tworzyw sztucznych, produkcji opon oraz przetwórstwa drewna. 
 
 
 
UCS Sp. z o.o. is a Polish division of DROPSA Spa global leader in the production of central lubrication systems.
Products Drops are created from over 60 years of high-quality components lubrication systems.
Employees of our company with years of experience in the field of central lubrication systems are able to offer you the best solutions that meet the expectations of technical and budget.

In our company you will find components and complete solutions for industrial lubrication systems and vehicles. The modularity of our solution allows you to create designs in any type of system, among which we highlight: single-line systems, progressive, two-line, multi-line and spray.

In addition, we can offer you our replacements individual components manufactured by other companies that do not meet the expectations posed. In extreme cases, we are able to recognize an unidentified component lubrication system and propose its counterpart.

To completed the systems we also offer installation, commissioning and training of personnel in the field of proper handling.

Complementing of our offer are carried out by our staff audits of central lubrication systems with verification of their condition and
proposed repair or modification of existing solutions.

We supply parts and designs for every industry. We solve problems for customers in the automotive, engineering, chemical, steel, mining,cement, lime, energy, pulp and paper, food processing, plastics processing, the manufacture of tires and wood processing.